İyun 3, 2020

ABŞ-DA POLİS NÜMAYİŞÇİLƏRƏ QARŞI KİMYƏVİ SİLAH İSTİFADƏ EDİB


Digər xəbərlər