İyun 19, 2020

RƏSMİ VAŞİNQTON İRANLA MƏHKUM MÜBADİLƏLƏRİ ÜÇÜN BİRBAŞA DANIŞIQLAR APARMAQ İSTƏYİR


Digər xəbərlər