İyun 19, 2020

TÜRKİYƏ ORDUSU İRAQIN ŞİMALINDA “PKK” MÖVQELƏRİNİ MƏHV EDİB


Digər xəbərlər