İyun 23, 2020

ŞIMALİ KOREYA İLƏ CƏNUBİ KOREYA ARASINDA GƏRGİNLİK DAVAM EDİR


Digər xəbərlər